میقات

mîkât

Hac ve Umre için en kapsamlı mobil uygulam

Hac ve umre amelleri hakkında Farsça sunulmuş olan “mîkât” Necva mobil yazılım uygulamaları grubunun ilk ürünüdür. mîkât, hac ve umre hakkındaki unutulmuş olan birçok dini öğretiler ve Mekke-yi Mükerreme ve Medine-yi Münevvere’deki Masumlar ve ilahi hüccetlerin terk edilmiş ziyaretleri dikkate alınarak derlenmiş ve hazırlanmıştır. Kuşkusuz, ilahi Haremlerde çeşitli kitapların kullanılımı konusunda getirilen sınırlamalar bu ve benzeri yazılımların kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Içerik

Allah’ın evini haccetmeye gitmenin zorunluluğu, bu ilahi amelin  hikmeti ve etkileri, haccı terk etmenin sonuçları herkese çok açık olmayabilir. Bu nedenle herkesi bu ilahi görevleri yerine getirmeleri doğrultusunda teşvik etmek için Masumlar’ın (a.s.) bu konudaki öğretileri sınıflandırılmaya ve sunulmaya çalışılmıştır.

Migat uygulamasında Mekke-yi Mükerreme’deki, Allah’ın ve Masumlar’ın (a.s.) lütuflarının üzerinde olduğu mekanların (cezbedici fotoğraflar ile) tanıtılması için çabalanmış ve bu doğrultuda ibadetle ilgili amellerin yerine getirilmesi konusunda faydalı olmayan, sırf bilgilerle dolu mekanlar ansiklopedisi hazırlamaktan sakınılmıştır. 

Temettü umresi amelleri, konulara kolay ulaşımı sağlayacak şekilde kapsamlı ve sınıflandırılmış bir biçimde sunulmuştur

Temettü haccı amelleri, konulara kolay ulaşımı sağlayacak şekilde kapsamlı ve sınıflandırılmış bir biçimde sunulmuştur.

Umre’yi Müfrede’nin amelleri konulara kolay ulaşımı sağlayacak şekilde kapsamlı ve sınıflandırılmış bir biçimde sunulmuştur.

Masumlar (a.s.)’ın farz amellere ilaveten Mekke ve Mescid-ul Haram’da bulunanlar için beyan buyurdukları ameller seti kapsamlı bir şekilde sunulmuştur.

mîkât uygulamasında Medine-yi Münevvere’deki, Allah’ın ve Masumlar’ın (a.s.) lütuflarının üzerinde olduğu mekanların (cezbedici fotoğraflar ile) tanıtılması için çabalanmış ve bu doğrultuda ibadetle ilgili amellerin yerine getirilmesi konusunda faydalı olmayan, sırf bilgilerle dolu mekanlar ansiklopedisi hazırlamaktan sakınılmıştır. 

Migat uygulamasında Peygamber’in haremi, Baki haremi ve Medine’deki diğer mekanlar ile ilgili ameller Medine’yi Münevvere’deki ameller setinde kapsamlı bir şekilde sınıflandırılmış ve sunulmuştur.

Hacıların mevlamız Hz. Sahib-uz Zaman (a.s.) ile özellikle babaları ve ecdatlarının yurdunda ve o hazretin bu törende Emir-ul Hacc (hacıların emiri) olarak hazır bulunmasının kesin olduğu hac günlerindeki irtibatları, Sakaleynin yani Kuran-ı Kerim ve Resulullah (s.a.a.)’in itretinin bütün müslümanlar için tayın ettiği vazifelerdendir. Bu doğrultuda Masumlar (a.s.)’ın kelamı, Allah’ın Huccetine (a.s.) gönül bağlayan büyükler ve alimlerin hatırlatmalarından faydalanarak hacıların kendisine teveccüh ve amel ettikleri taktirde kesinlikle ruh hallerini değiştecek, İmam-ı Zaman (a.s.) ile irtibatları konusunda kesinlikle etkili olacak bir set hazırlanmıştır.

Mekke-yi Mükerreme’de uzun süre kalmak özellikle hacıların amelleri hakkında bir plan yapılmadığı durumlarda Allah’ın evinin hacılarının yorulmasına sebep olabilir. Bu nedenle Migat uygulaması yılların tecrübesiyle içeriğinde hac ve umreye özel ibadetlerle ilgili amellere ilaveten hacıların marifetinin yükselmesine ve Allah’ın dergahına daha çok yakınlaşmalarına sebep olan namazlar, dualar ve zikirlerede yer verilmiş, birçok hacının beğenisini kazanmış bir uygulamadır. Bu ameller insanların tamamının yılın her döneminde ve tüm Masum İmamların (a.s.) haremlerinde yararlanabilecekleri bir şekilde düzenlenmiş ve hazırlanmıştır.

Bu yazılımda Medine ve Mekke’de bulunulan günlerin manevi ortamından daha fazla yararlanılması için zilkade ve zilhacce aylarının amelleri, özellikle de Gadir ve Mübahele bayramları ve Gadir gününde Allah Resulü (s.a.a.)’in hutbeside sunulmuştur.

Hac yolculuğunun zorluğu ve uzaması hacıların huysuzlaşmasına neden olur ve Allah’ın yeminli düşmanı olan şeytan da bu gibi hassas durumlarda sonunda amellerin yok olmasıyla sonuçlanması için iyiyice müdahele eder. Bu nedenle Migat uygulamasının bir kısmı hacılar için kesinlikle faydalı olan hac ve umre yolculuğunda yolculuk âdâbı ve güzel ahlak konularına tahsis edimiştir.

Özellikler

• Kaynakları gösterme ve alt yazıda Kuran ayetleri ve hadislerin belgeleri

• Alt yazının numarasından metne geçme ulaşma olanağı ve tam tersi

• Fihristin tamamında arama yapma imkanı

• Mütaala edilmekte olan konuyla ilgili olan konulara geçiş yapabilme imkanı

• Şahıslar fihristi

• Mekanlar fihristi

• Seçilmiş fihrist oluşturma imkanı

• Metinler arasında bir metnin ölçüsünü değiştirebilme imkanı

• Görüntüleri istediğiniz kadar büyütebilme imkanı

• program metinlerini resim olarak paylaşabilme imkanı

• Dostlarınızı davet edebilme imkanı

İndir

4.4
4.9/5

Bizimle iletişim

Yayın hakkı

Tüm yazılım uygulamalarının yayın ve kopyalama hakkı Necva yazılım uygulamaları grubuna aittir ve yalnızca mağazalardan temin edilebilir. Bu nedenle, herhangi bir şekilde çoğaltmaya kesinlikle izin verilmez.