tdff

تدفین

جامع ترین نرم افزار موبایلی برای دفن اموات

«تدفین»، عنوان یکی از نرم افزارهای موبایلی نجواست که از اعمال حالت احتضار میّت تا اعمال پس از دفن را به صورت بسیار جامع، پوشش می دهد. کاربر گرامی می تواند با استفاده از فرمت های ارائه شده، به تنظیم وصیت نامه بپردازد و قبل از وفات به بعضی از مواردی  که برای تکفین، تشییع و تدفین، توصیه شده است، عمل کند.

محتوا

قابلیت ها

  • ارائه منابع و مدارک آیات الهی و روایات در پاورقی‌ها
  • امکان انتقال از شماره پاورقی به متن پاورقی و بالعکس
  • امکان دانلود بعضی از فایل های مورد نیاز
  • امکان فعال سازی ترجمه ادعیه
  • امکان تبدیل ادعیه ای که برای میت مرد خوانده می شود، به ادعیه ای که برای میّت زن خوانده می شود.
  • امکان جستجو در تمام فهرست ها
  • امکان ارجاع به مطالبی که به موضوع مورد مطالعه، مربوط است
  • امکان ایجاد فهرست منتخب
  • امکان تغییر اندازه متن در محیط متن
  • امکان دعوت از دوستان

دانلود

4.5
5/5

ارتباط باما

حق انتشار

حق انتشار و کپی همه نرم افزارها به گروه نرم افزارهای موبایلی نجوا تعلّق دارد و تهیه آن فقط از طریق استورها مجاز است. لذا تکثیر آن به هر نحوی مطلقا مجاز نیست.